Dezynfekcja mieszkań - Ozonowanie, sprzątanie pomieszczeń Śląskie

USŁUGI DEZYNFEKCYJNE


Dezynfekcja – czyli odkażanie, postępowanie mające na celu niszczenie drobnoustrojów iich przetrwalników. Termin dezynfekcja odnosi się do interwencji mających na celu zniszczenie patogennych mikroorganizmów. Wykonuje się go za pomocą specjalnych elementów dezynfekujących, które zmieniają się w zależności od rodzaju mikroorganizmu biorącego udział w operacji. Elementy środowiskowe są również istotne przy wyborze. Oceniając różne zmienne, zdefiniowano metody interwencji.

Środki dezynfekujące dzielą się na:
• Czynniki fizyczne: filtracja, ciepło, promieniowanie;
• Środki naturalne: światło, suszenie, temperatura itp.
• Środki chemiczne: nieorganiczne i organiczne.
 
Jakie są różnice między dezynfekcją a sterylizacją:
Sterylizacja odpowiada natomiast pracy niszczenia , przeprowadzanej za pomocą procesów chemicznych lub fizycznych, każdej formy życia na podłożu lub w określonym środowisku. Jeśli chodzi o środki fizyczne, znajdujemy filtrację, ciepło i promieniowanie.